Stična mladih 2020

Stična mladih

Stična mladih je izkušnja skupnosti, ki nudi prepoznavanje enkratnosti vsakega posameznika in bližine Boga. Spodbuja izmenjavo izkušenj med skupinami ter prenos izkušnje v skupine in osebno življenje. Podpira vzajemno izmenjavo darov. Oblikujejo jo mladi, ki odgovorijo na poslanstvo, da ustvarijo dogajanje, ki zbira vse mlade v Cerkvi na Slovenskem.

Stična mladih je tako v ozadju program, kjer mladi delamo za mlade. To daje še poseben pečat celotnemu dogodku, omogoča pa tudi bogato izkušnjo učenja vsem ustvarjalcem. Formacija prostovoljcev je ena ključnih smernic Stične mladih, zato vlagamo v odkrivanje osebnih talentov, oblikovanje izkušnje skupnega ustvarjanja, odkrivanje poklicanosti in povezanosti z Bogom.

Stična mladih je celodnevni dogodek, ki poteka že 38 let. Vsako leto poteka tretjo soboto v septembru. Odvija se pri cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem in je po kraju dobila tudi ime. Srečanje ponuja pester program za mlade vseh starosti.

stična mladih

Stično mladih organizira Katoliška mladina. Pri organizaciji vsako leto sodeluje več kot 200 prostovoljcev. Skozi leto v manjših skupinah zelo premišljeno snujejo dogodek. Prostovoljci prihajajo iz vseh koncev Slovenije, so različnih starosti in delujejo v različnih ekipah.

Q & A

Ekipa Stične mladih je odločena, da Stično mladih 2020 izpelje v kakršnikoli obliki bodo razmere to dopuščale. Torej dogodek bo!

Letos dogodka zaradi nepredvidljivosti stanja glede ukrepov proti širjenju koronavirusa žal ne bomo mogli izvesti v Stični, saj bi srečanje 5000 mladih iz vse Slovenije na enem mestu lahko pomenilo preveliko tveganje za zdravje udeležencev (in njihovih domačih), ki pa je za nas na prvem mestu. Zato pripravljamo prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko izvedle v krajih (po župnijah) po vsej Sloveniji s pomočjo spletnih orodij.

Majico Stične mladih 2020 je možno kupiti preko spletne trgovine ter jo prejeti po pošti. Poleg majice pa je letos prvič na voljo Stična merch.

Letos organiziranega romanja ne bo. Vseeno ste povabljeni, da sami poromate do najbližjega lokalnega prizorišča.

Letošnja Stična mladih bo imela stroške v zmanjšanem obsegu kot navadno, vendar pa bodo vsi običajni viri financiranja projekta (vstopnina, vozovnice, stojnice) močno zmanjšani ali pa jih ne bo, odvisno od narave izvedbe. Vsak dar, ki ga bomo prejeli, bo vložen za namen, da se bo projekt še naprej razvijal in izboljševal v odgovoru na potrebe in hrepenenja mladih udeležencev.

stična mladih