Stična mladih 2020

Za medije

stična mladih

Kontakt

Navodila za slikanje, snemanje ter novinarsko delo

Omejitve. kje bo vhod, kaj lahko pričakujejo od nas

Spremembe pri SM 2020

Kakšne so spremembe glede na prejšnja leta in zakaj smo jih uvedli.

stična mladih